Plåtarbeten med entusiasm
Kjell Hansson är en mycket erfaren plåtslagare som sedan 1993 driver företaget Plåtentusiasterna tillsammans med Lars Åke Andersson. Från att ha varit ett litet bolag där bara Kjell och Lars Åke jobbade har de idag vuxit till ett företag som sysselsätter tio personer.
Prisbilden har ändrats radikalt, och priserna är idag ungefär desamma som för tjugo år sedan. Den stora skillnaden är att de idag har nya maskiner till hjälp, vilket innebär att det bland annat går fortare att montera.
- Hantverkssidan är det vi riktar in oss på. Vi gör inte så mycket stora jobb som att lägga tak på stora industrier, utan satsar på kvalitet istället för kvantitet.
Kjell berättar att det finns en stor åldersklyfta hos plåtslagare.
- Hela branschen utarmas på grund av att medelåldern stiger hela tiden. Det finns för få unga människor som väljer att bli plåtslagare, men jag tror att det skulle kunna avhjälpas med ett införande av den gamla lärlingsprincipen.
 
För tillfället arbetar företaget med ett objekt inne i Stockholms centrum, Klara Zenit. Detta är ett uppdrag som varat ett och ett halvt år, och som engagerar halva firman.
- Vi har stundtals även haft inhyrd personal när vi gjort de stora delarna som att sätta plåt på fasaderna och taken. Taken är täckta med falsad slätplåt och väggtäckningen utgörs av kassetter och sinusplåt i olika kulörer, så det är ett lite speciellt projekt som vi har fått mycket beröm för. 
Plåtentusiasternas nästa stora projekt är att lägga plåt på brandstationen i Täby som ska byggas ut till våren.

Plåtentusiasterna AB

Bransch:
Verkstad

Telefon: 08-50010020
Fax: 08-50012940


Email:
kjell@platentusiasterna.se

Hemsida:
www.platentusiasterna.se

Adress:
Plåtentusiasterna AB
Rörvägen 66
13650 HANINGE

| 13 SENASTE FÖRETAGEN